Văn bản chỉ đạo

[Trở về]
Tiêu đề V/v thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 22/5/2019 của BTV Tỉnh ủy
Tệp tin gốc vanbanchidao  
[Trở về]
Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)