Chi tiết tin

Xã Atiêng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử xã Atiêng đã triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Thời gian này, trên địa bàn xã Cát Vân các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đang diễn ra sôi động. Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về công tác bầu cử; tại Trung tâm xã và nhà văn hóa các thôn trên địa bàn đang khẩn trương triển khai các hoạt động phục vụ tuyên truyền bầu cử như: xây dựng các cụm pa-nô, chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để lắp đặt ở các tuyến đường chính của xã, thôn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.Thông qua các hoạt động tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Theo kế hoạch, từ 25/4 đến 23/5/2021, xã xác định là tháng cao điểm tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trực quan tại tất cả các điểm bầu cử; thực hiện tuyên truyền lưu động đến tất cả các khu vực dân cư trên địa bàn xã; đồng thời, chỉ đạo đài truyền thanh xã tập trung tuyên truyền các hoạt động bầu cử, phổ biến các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, cử tri tham gia bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Vì vậy bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày bầu cử, Ban Bầu cử xã Atiêng hi vọng cử tri trong xã sẽ được truyền thông đầy đủ các nội dung liên quan đến bầu cử và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Tác giả: BBT

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)