Chi tiết tin

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ATIÊNG KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ATIÊNG KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026

STT HỌ TÊN SINH NGÀY QUÊ QUÁN CHỨC VỤ
1 PLOONG ABON 1985  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Bí thư Chi bộ thôn Agrồng
2 PƠLOONG ACÔNG 1984  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Chủ tịch UBND xã
3 BLÚP ẤM LÒNG 1977  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy xã
4 BLING CRƯỚP 1992  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Trưởng thôn Tr'lêê
5 HỐIH DENG 1993  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Phó Bí thư  Đoàn TNCS HCM
6 ALĂNG THỊ DÉO 1995  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Trưởng thôn Achiing
7 PƠLOONG ĐO 1970  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Phó Bí thư Đảng ủy xã
8 HỐIH ĐOÓT 1988  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Bí thư Chi bộ thon Tavang
9 PLOONG THỊ HÊNH 1984  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
10 PƠLOONG HUÂN 1981  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Công chức Tư pháp - Hộ tịch
11 ALĂNG HƯU 1988  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Phó Chủ tịch HĐND xã
12 BLING THỊ LŨY 1985  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Công chức Văn phòng - Thống kê
13 ALĂNG MOM 1989  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Trưởng công an xã
14 PƠLOONG NGĂM 1982  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã
15 BLÚP NHÍU 1992  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Chỉ huy trưởng  BCH Quân sự
16 ZƠRÂM NHỨT 1969  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Chủ tịch UBMTTQVN xã
17 BLING THỊ OÓCH 1987  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xa
18 BLING RIA 1977  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Công chức Văn hóa - Xã hội
19 PƠLOONG TÂM 1990 Tr'hy, Tây Giang, Quảng Nam Bí thư Đoàn TNCS HCM xã
20 ZƠRÂM VIỆT 1981  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Bí thư Chi bộ thôn Ahu
21 BLÚP YẾC 1987  Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam Bí thư Chi bộ thôn Ra'bhượp

Tác giả: BBT

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)