Chi tiết tin

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Atiêng.

Trong 2 ngày 10-11/6/2020, Đảng bộ xã Atiêng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bhling Mia - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Vùng 1, Các đồng chí UVBTV, HUV Phụ trách đơn vị xã Atiêng; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Anông, lãnh đạo Đảng ủy xã Gari, lãnh đạo Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Nam và 176 đảng viên được triệu tập tại Đại hội Đảng bộ xã Atiêng.

Đồng chí Pơloong Đo, Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ, trên cơ sở các chủ trương, định hướng của huyện và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, giao chỉ tiêu hàng năm bằng kế hoạch cụ thể và xây dựng các phương án hỗ trợ cho nhân dân phát triển kinh tế từ các ngồn vốn đầu tư, hỗ trợ của chương trình 135, Nghị quyết 30a, Nông thôn mới, Quyết định 2950 về phát triển cây dược liệu, ứng dụng sản xuất hóa cải tiến SRI, Nghị quyết 07 của Huyện ủy, Nghị quyết 23 của HĐND huyện và Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 20/4/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển toàn diện xã Atiêng giai đoàn 2011 - 2015 và đến năm 2020.

       Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã; tiến hành củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, Ban Phát triển thôn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, Ban Phát triển thôn. Tính đến thời điểm hiện nay, xã Atiêng cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quy định của Chính phủ và đạt 10/10 tiêu chí về xây dung “ Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu”. Hiện nay đang hoàn tất hồ sơ minh chứng để công nhận xã Atiêng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

       Kinh tế có bước chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ; công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên luôn được giám sát chặt chẽ, hạn chế tình trạng phá rừng già, rừng đầu nguồn, khuyến khích chuyển đổi mô hình giống cây dược liệu, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao.

       Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, tăng tỷ lệ hộ dân và thôn đạt chuẩn văn hóa; y tế, giáo dục được chăm lo đúng mức, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học cũng như chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của người dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tập trung cho công tác giảm nghèo, hộ thoát nghèo bền vững, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm…

 Đảng ủy thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân gắn với bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn giữ vững; hằng năm đều hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương do cấp trên giao.

Công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức luôn được Đảng uỷ quan tâm chú trọng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Theo đó, Đảng ủy luôn bám sát vào tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đều tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc và kịp thời, đồng thời được Đảng ủy xã cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Đảng ủy và các chi bộ có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Hoạt động của chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể chuyển biến tích cực, phát huy tinh thần dân chủ.

Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  theo chuyên đề năm 2016, năm 2017 năm 2018 và năm 2019 về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW khóa XII. Qua đó đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lãng phí; khắc phục được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế tăng trưởng toàn diện, có 14/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra. Sản lượng lương thực đạt 409,60 tấn; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/người/năm. Thương mại dịch vụ phát triển mạnh, kết cấu hạ tầng được đầu tư. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 giảm còn 10,91%. Giáo dục, y tế được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, quản lý điều hành  của chính quyền được nâng cao, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng được phát huy.

 

Toàn cảnh Đại hội.

       Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, điểm mới của Đại hội lần này là đưa vào thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu đã đề ra. 

Đồng chí Bhling Mia –Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bhling Mia - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Atiêng. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện và bền vững, duy trì và tăng giá trị sản xuất hàng năm; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để hình thành các mô hình sản xuất tập trung, Quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát huy cán bộ gương mẫu; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận; tăng cường thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 04; tháo gỡ, giải quyết tranh chấp đất đai; Phát triển con vật nuôi, cây trồng, mô hình kinh tế hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã…; bám sát thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội; hoàn thiện hồ sơ NTM; đoàn kết cả hệ thống chính trị; phát triển dịch vụ, du lịch; quản lí bảo vệ rừng; đầu tư cho chất lượng GD&ĐT; duy trì chuyên cần; tổ chức cho học sinh tham quan các mô hình du lịch sinh thái, mô hình trang trại, di tích lịch sử,…đưa vào hoạt động ngoại khóa; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống; tuyên truyền giáo dục chống mê tín dị đoan; thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; tăng cường công tác Quốc phòng an ninh; phòng ngừa các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; Bầu BCH Đảng bộ khóa mới cần tập trung bầu đúng, bầu đủ, đúng cơ cấu, đảm bảo năng lực lãnh đạo; coi trọng công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cả trước mắt và lâu dài, gắn với bảo vệ môi trường, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và theo quy hoạch chung của thị xã; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm nêu gương và siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; chăm lo lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng  giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương, chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có chất lượng công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, coi trọng công tác cán bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chú trọng đổi mới công tác vận động quần chúng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là vai trò giám sát và phản biện xã hội… Đồng chí cũng lưu ý, sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện nghị quyết; đồng thời có biện pháp tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thực hiện đúng quy trình bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Atiêng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đồng chí; bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dụ khuyết đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025


Đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Atiêng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu đồng chí Blúp Ấmlòng, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Pơloong Đo và đồng chí Pơloong Acông được bầu  giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bầu  UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tác giả: BBT

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)