Chi tiết tin

Tây Giang dẫn đầu các huyện miền núi đạt tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi, 102 xã/thị trấn trực thuộc; trong đó có 96 xã thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các địa phương miền núi đã nỗ lực đạt được những kết quả nhất định, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

 Tại các xã miền núi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, số tiêu chí đạt được tăng lên đáng kể, đến đầu tháng 7 này bình quân chung đạt 6,6 tiêu chí/xã, tăng 5,5 tiêu chí/xã so với năm 2010. Ngoài xã A Nông (huyện Tây Giang) đã đạt chuẩn xã NTM vào năm ngoái thì 10 xã miền núi khác đang quyết tâm "cán đích" nông thôn mới năm nay. 10 xã này đã đạt bình quân 14,6 tiêu chí/xã.

Dẫn đầu khu vực miền núi là huyện Tây Giang (đạt bình quân 8,3 tiêu chí/xã), Đông Giang và Tiên Phước (8 tiêu chí/xã), Hiệp Đức (gần 7,7 tiêu chí/xã), các huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang đạt từ 4,7 đến 6,6 tiêu chí/xã, thấp nhất là huyện Nam Trà My mới đạt bình quân 3,8 tiêu chí/xã.

Trong 5 năm qua, cùng với trên 213 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách các cấp các huyện miền núi cũng đã huy động được hơn 9.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn lồng ghéo khác, kể cả huy động từ nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Một số hạn chế là tiến độ số xã miền núi lập Đề án phát triển sản xuất còn chậm so với kế hoạch đề ra, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; năng lực của cán bộ nhiều xã còn yếu, cán bộ và nhân dân nhiều nơi vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vốn đầu tư của nhà nước.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)