Chi tiết tin

Xã Atiêng tổ chức bế mạc lớp huấn luyện dân quân cơ động v