Chi tiết tin

UBND xã Atiêng tổ chức cấp giống Dê cỏ sinh sản cho 08 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2019.

Theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện Tây Giang thì xã Atiêng được phân bổ 68 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019 để hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.


Để triển khai có hiệu quả dự án, đảm bảo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, UBND xã, Ban quản lý chương trình 135 xã Atiêng tích cực tuyên truyền đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức khác nhau để đối tượng thụ hưởng chính sách nắm bắt được thông tin, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, từ đó ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Việc thực hiện quy trình của dự án hỗ trợ sản xuất cũng được tiến hành công khai, dân chủ, tổ chức họp dân bình xét hộ tham gia dự án, căn cứ vào đó UBND xã lập danh sách, kế hoạch, dự toán trình cấp trên phê duyệt; thông báo đến các hộ dân tham gia dự án và tiến hành chỉ đạo nhân dân đối ứng bằng cách tự bỏ kinh phí làm chuồng trại.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước quy trình, sáng ngày 24/7/2019, UBND xã Atiêng phối hợp với các ngành, đoàn thể xã tổ chức cấp 16 con Dê cỏ sinh sản cho 08 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2019.     

UBND xã giao trách nhiệm cho cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y theo dõi định kỳ vật nuôi của dự án, dự báo tình hình dịch bệnh nhằm kịp thời nắm bắt tình hình sinh trưởng của đàn gia súc, tiến độ của dự án khi các hộ hoàn thành chu kỳ nuôi.
Một số hình ảnh:
Tác giả: Ban Biên tập

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)