Chi tiết tin

Atiêng với công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được quan tâm, đặt lên hàng đầu, triển khai đồng bộ trên địa bàn xã. Trong 5 năm qua, trên địa bàn xã Atiêng, công tác này đã đạt một số kết quả nhất định.

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng nông nghiệp trung bình 293,9 héc ta; hình thành được 2 mô hình trồng rau xanh tại thôn Ahu, Tà Vàng và 1 vườn giống ươm Ba kích tại thôn Agrồng. Mở rộng diện tích đồng ruộng 8ha ở khu vực Ađaih thôn Rà bhượp, Ahu…Ngoài ra, xã còn lồng ghép các nguồn vốn từ các dự án phi chính phủ để hỗ trợ phát triển vào sản xuất cho các hộ gia đình nông dân như: hỗ trợ 17.080 cây chuối tiêu hồng; 123.700 cây ba kích; 11.480 cây tre điền trúc và hàng ngàn con vật nuôi. Tổ chức tuyên truyền nhân dân hưởng ứng chủ trương giao khoán rừng với tổng diện tích 2.661,12ha. Bên cạnh đó, công tác khuyến nông, khuyến lâm cũng được tăng cường với nhiều hình thức phong phú nhằm hỗ trợ kịp thời giống lúa cho nhân dân sản xuất. Nhờ đó, hiện nay, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu như mô hình trồng lúa nước tại thôn Tà Vàng; mô hình nuôi gia súc, gia cầm tại thôn Agrồng….
 Phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, tạo nhiều nguồn lực để giúp đỡ các hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)