• Gươl

  • Trung tâm hành chính

  • Lễ hội

  • Nhà Gươl trên địa bàn xã Atiêng

  • Hoạt động Ảnh: Natasa

  • Tây Giang Quảng Nam

  • Miền núi Tây Giang

  • Lễ hội truyền thông Tây Giang

  • Lễ hội truyền thông Tây Giang
    
Tra cứu văn bản


khóa điện tửkhóa cửa vân tayquạt trần đènbếp từ bosch

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)