• Gươl

  • Trung tâm hành chính

  • Lễ hội

  • Nhà Gươl trên địa bàn xã Atiêng

  • Hoạt động Ảnh: Natasa

  • Tây Giang Quảng Nam

  • Miền núi Tây Giang

  • Lễ hội truyền thông Tây Giang

  • Lễ hội truyền thông Tây Giang
    
Tra cứu văn bản

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)